Scroll to top
In stock

Webinar – Mamo proszę zobacz mnie 1.0

Original price was: 600,00 zł.Current price is: 300,00 zł.

+
-
SKU: 2177 Kategoria:

Opis

MAMA TO DUŻY TEMAT, w nas.

Webinar Mamo proszę zobacz mnie 1.0..
Mama to nasze początki.
Mama to nasza KREATYWNOŚĆ.
Mama to zaufanie emocjonalne i sensoryczne.
Mama to swobodne odczuwanie, albo brak tej swobody.
Przy MAMIE wolno nam być sobą na swoim miejscu i pójść do taty z jej ramion,
albo nie można i w tym utknięciu zostajemy na lata.

DZIECKO ZAWSZE NIESIE ZA MAMĘ.

Taka jest natura dziecka.
To mechanizm bezwarunkowy, bo bez mamy embrion i noworodek umiera.
A pozwolenie sobie na odpępnienie udaje się tylko tym, którzy mogli przy Niej poczuć bezpieczeństwo.

DZIECKO PRZEJMUJE A MAMĘ,

jej lęki,
napięcia,
uwikłania,
trudności.
Mamy to zapisane w sobie i taka nasza tutaj na Ziemi droga do Siebie.

POCZĄTEK W PORODZIE.

To poród, który zakończył się radością mamy z dziecka,
bo tylko wtedy dziecko poprzez odczucia sensoryczne i emocjonalne może pozwolić sobie na PEŁNIĘ ŻYCIA.
Każdy trudny poród, gdzie mama nie mogła cieszyć się swoim dzieckiem, zapisuje się w dziecku jako niedokończona trauma.
Tak się potem wychodzi do wszystkiego, co nowe.
Nie kończąc.
Tak się także idzie do taty.
Nie docierając do niego.
Wewnętrznie i sercem.
Tak się nie dociera też potem do:
pieniędzy, pełni szczęścia, zdrowia, partnera.

MAMA I PRACA.

Tak zaangażowani w życiu i tak zależni jak w relacji z mamą jesteśmy w dorosłym życiu od naszej sfery zawodowej i pracy.
Jeżeli z mamą było nam trudno.
W pracy też zazwyczaj jest nam trudno.
Jeśli za mamę dźwigaliśmy to co ciężkie, to za szefa, kolegów w pracy, współpracowników też będziemy dźwigać to co ciężkie.
Aby otworzyć się na swój program dobrej relacji z naszą pracą, musimy wewnętrznie otworzyć się na naszą dobrą relację z mamą.

MAMA I RELACJA Z PARTNEREM.

..ale tak jak blisko jesteśmy związani z mamą i emocjonalnie i fizycznie łączymy się w relacji tylko z naszym partnerem.
I każda relacja partnerska przywołuje to co piękne i to, co trudne w naszej relacji z mamą.
Czasami jednak kiedy było z mamą zbyt blisko i dobrze, bo zastąpiliśmy mamie jej ojca, jej partnerów i jej mamę, czyli naszą babcię, nie wiemy za nią historie, o jakich byśmy nawet nie pomyśleli, bo nie znaliśmy osób ważnych dla niej prze naszym porodem, z którymi było jej trudno i tam została sercem.
Nie mogąc patrzeć na nas i się nami w pełni cieszyć.
Ten mechanizm potem projektujemy na partnera.
Niosąc za niego jego ciężkie, jego trudy i zobowiązania.

STANĄĆ DO PEŁNI ŻYCIA TO Z WDZIĘCZNOŚCIĄ ZA TO, CO DOSTALIŚMY,
ODPĘPNIĆ SIĘ OD MAMY.

HARMONOGRAM TEMATÓW W CYKLU MAMA 1.0:

Mama mój początek.
Praca z okresem prenatalnym, uwolnienie zatrzymanych emocji.
Budzenie zaufania do Siebie i mamy.
Aborcje i poronienia, a moja relacja z mamą.

Oddaję mamie jej lęki i ciężar.
Wracam na miejsce dziecka.

Moja mama i moja praca.
Rozpuszczanie blokad i niewiary w siebie.
Odzyskiwanie siły i entuzjazmu do pracy zawodowej.

TECHNIKI, JAKIMI PRACUJEMY:

  • wizualizacje,
  • medytacje,
  • wiedza systemowa i historie z mojej pracy z klientami,
  • praca z kartkami,
  • werbalizowanie zapisanych głęboko traum i przeżyć,
  • dialog i interakcja całej grupy. Czasem to nawet ponad 700 osób jednocześnie.

FORMA PRACY.

Dowiesz się, jak pracują w tobie deficyty związane z brakiem mamy, jak sobie z nimi radzić i w trakcie ćwiczeń uwalniać zapisane w ciele i podświadomości programy.

DOSTĘP DO WEBINARU WYMAGA KONTO NA FACEBOOK. Dostęp do materiałów jest określony czasowo, od dnia zakupu na 12 miesięcy.


 

Wszystkie nagrania audio i wideo dostępne na profilu firmowym FB Iza Kopp Ogrody Sukcesu, oraz w sklepie internetowym na stronie www.ogrodysukcesu.pl, są objęte prawami autorskimi.
Kopiowanie i wykorzystywanie we fragmentach, lub w całości, możliwe tylko do użytku prywatnego.
Cytowanie i udostępnianie fragmentów, możliwe tylko za zgodą autora i po podaniu jego danych, lub po wykupieniu licencji.
W każdym przypadku naruszenia praw autorskich, zastosowanie będą miały przepisy kodeksu prawa cywilnego.

© Zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U.2021.1062 t.j. z dnia 2021.06.14). o ochronie praw autorskich, teksty/webinary/medytacje/bajki/książki, zawarte na stronie www.ogrodysukcesu.pl, stanowią w całości moją własność.
Przekazywane informacje mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z pracą własną oraz na podstawie informacji i materiałów uzyskanych na webinarze/medytacja/bajki/książki nie mogą być przeprowadzane szkolenia wewnętrzne ani zewnętrzne o charakterze zarobkowym.

X